Združenie rodičov a priateľov pri MŠ v Poľnom Kesove